Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viakissgirlmart kissgirlmart
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaaaabeecee aaabeecee
6592 37de
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamruugaa mruugaa
Reposted fromtereska tereska viamruugaa mruugaa
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viamy-world-my-space my-world-my-space
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viakonwalia konwalia
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę
— Ochocki
Reposted fromgdybam gdybam viaadeee adeee
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaborn2die born2die
4377 56e8 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamruugaa mruugaa
Chociaż, żeby były okazje, aby to zmienić, ale nie ma. Po prostu kurwa nie ma.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
Play fullscreen
a może warto się odważyć?
Reposted byundressme undressme
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
Tęsknię za rozkoszą. Za jakimś całowaniem. Za jakąś opieką. Za jakąś bezinteresownością.
— Zofia Stryjeńska
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viasoadysta soadysta
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viasoadysta soadysta
2938 ad74
Reposted fromcoldcherry coldcherry viazniszcze zniszcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl